Bc. Xinran Wang

Bakalářská práce

Why is Chinese Central bank "greener" than the European Central bank?

Why is Chinese Central bank "greener" than the European Central bank?
Anotace:
Pandemie COVID-19 upozornila na naléhavou potřebu zeleného financování, protože vyvolala celosvětovou hospodářskou krizi, která má za následek výrazný pokles hospodářského růstu a zaměstnanosti v mnoha zemích. Zelené finance mohou hrát klíčovou roli při podpoře hospodářské obnovy vytvářením nových pracovních příležitostí v zeleném sektoru a investicemi do udržitelné infrastruktury a technologií. Současná …více
Abstract:
The COVID-19 pandemic has highlighted the pressing need for green finance, as it has triggered a global economic crisis resulting in significant declines in economic growth and employment across numerous countries. Green finance can play a pivotal role in supporting economic recovery by creating new job opportunities within the green sector and investing in sustainable infrastructure and technologies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
  • Vedoucí: Ing. Hana Lipovská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní