Mgr. Miroslav Cák

Rigorózní práce

Veřejné zakázky v České republice a na Slovensku - srovnání práva zadávání veřejných zakázek v České republice a v Slovenské republice

Public procurement in Czech republic and Slovakia - comparison of public procurement law in Czech and Slovak republic
Anotace:
Stručný pohled do historie a současnosti práva veřejných zakázek. Práce je dále zaměřena na podrobný rozbor a srovnání nejvýznamnějších institutů zák. č. 25/2006 Zb., o verejnom obstarávaní a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Důraz je kladen zejména na hledání a popis praktických dopadů rozdílů v zákonech na trh veřejných zakázek a zadávací proces jako takový. Cílem práce je rozdíly v zákonech …více
Abstract:
Brief historical and actual review of public procurement law. Thesis is focused on a detailed analysis and comparison of main elements embraced in legal act No. 25/2006 Zb., o verejnom obstarávaní and legal act No. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Searching and describing the real impact of legal differences onto the public procurement market and procurement procedure shall be emphasized. The goal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2014
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D., prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta