Mgr. Miroslav Cák

Advanced ('rigorózní') thesis

Veřejné zakázky v České republice a na Slovensku - srovnání práva zadávání veřejných zakázek v České republice a v Slovenské republice

Public procurement in Czech republic and Slovakia - comparison of public procurement law in Czech and Slovak republic
Abstract:
Stručný pohled do historie a současnosti práva veřejných zakázek. Práce je dále zaměřena na podrobný rozbor a srovnání nejvýznamnějších institutů zák. č. 25/2006 Zb., o verejnom obstarávaní a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Důraz je kladen zejména na hledání a popis praktických dopadů rozdílů v zákonech na trh veřejných zakázek a zadávací proces jako takový. Cílem práce je rozdíly v zákonech …more
Abstract:
Brief historical and actual review of public procurement law. Thesis is focused on a detailed analysis and comparison of main elements embraced in legal act No. 25/2006 Zb., o verejnom obstarávaní and legal act No. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Searching and describing the real impact of legal differences onto the public procurement market and procurement procedure shall be emphasized. The goal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 9. 2014
  • Reader: JUDr. Petr Kolman, Ph.D., prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta