Mgr. Veronika Michalová

Diplomová práce

Ochrana životního prostředí při těžbě uhlí

Environmental Protection in Coal Mining
Anotace:
Diplomová práce se zabývá právními prostředky ochrany životního prostředí při těžbě uhlí. Po vymezení základních pojmů jsou rozebrány právní předpisy na ochranu životního prostředí. Nejprve průřezové zákony, kterými jsou stavební zákon, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a zákon o integrované prevenci. Poté jsou rozebrány složkové zákony: o ochraně přírody a krajiny, vodní zákon, zákon o …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the legal resources to protect the environment during coal mining. After establishment of the basic concept dealt with in the legislation on protection of the environment. First cross-cutting laws, which is the Building Act, then the law on the environmental impact, the law on integrated pollution prevention, and the Integrated Prevention Act. Then they are analyzed to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta