Ingrid MADUSIOKOVÁ

Bakalářská práce

Současná česká rodina a její problémy.

The present day Czech family and its problems
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou současné české rodiny a jejími problémy. Zaměřujese především na příčiny, problémy a poruchy rodiny.
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on the issue of the contemporary Czech family and the problems faced by it. The author concentrates mainly the causes, problems and dysfunctions of the family in general.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011
Zveřejnit od: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2011
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MADUSIOKOVÁ, Ingrid. Současná česká rodina a její problémy.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace