Jan Tuček

Master's thesis

Profese daňového poradce ve vybraných zemích EU

Profession of the tax advisor in selected countries of the EU
Abstract:
Cílem diplomové práce je poskytnout základní přehled o tom, jaké podmínky musí mít splněny pro poskytování daňového poradenství ve vybraných zemích Evropské unie. V první části práce je popsána legislativa Evropské unie, která má nevýznamnější vliv na daňové poradenství. Na evropskou legislativu navazuje popis regulace profese daňového poradce a daňového poradenství v České republice, včetně popisu …more
Abstract:
The goal of this diploma thesis is provide a basic overview about conditions which has to be met for providing of tax advisory in selected countries of the European Union. The first part contains information about legislation of European Union which has significant influence on the tax advisory. The European legislation is followed by a description of the regulation of the profession of tax advisor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Jana Skálová
  • Reader: Radek Neužil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70584

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku