Barbora VEJLUPKOVÁ

Diplomová práce

Čeština jako cizí jazyk pro anglicky mluvící: komparace učebnic češtiny jako cizího jazyka

Anotace:
V teoretické části se tato diplomová práce zabývá staršími metodami, které komunikační metodě předcházely a historií oboru čeština pro cizince a angličtina pro cizince. Praktická část se potom zaměřuje na analýzu a vyhodnocení čtyř učebnic češtiny pro cizince z hlediska moderních vyučovacích metod, se zaměřením na komunikační metodu. Jmenovitě se jedná o učebnice Communicative Czech od Ivany Reškové …více
Abstract:
The theoretical part of this diploma thesis deals with the antecedent methods to Communicative method and with the history of English language as a foreign language and Czech language as a foreign language. The practical part analyses and evaluates the four course books of Czech language for foreigners considering the modern teaching methods, with the special focus on Communicative method. This diploma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEJLUPKOVÁ, Barbora. Čeština jako cizí jazyk pro anglicky mluvící: komparace učebnic češtiny jako cizího jazyka. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta