Bc. Zuzana Pištorová

Diplomová práce

Analýza podmínek edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při přechodu na druhý stupeň základní školy

Analysis of the Conditions of Education of Pupils with Special Educational Needs during the Transition to the Second Stage of Primary School
Anotace:
Diplomová práce analyzuje podmínky edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při přechodu na druhý stupeň základní školy. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. První tři kapitoly představují teoretickou část, čtvrtá je částí praktickou. První kapitola objasňuje pojmy a problematiku mentálního postižení, poruch autistického spektra a kombinovaného postižení, dále popisuje specifika vzdělávání …více
Abstract:
The thesis analyses conditions of education of pupils with special needs in the period of changeover to the second stage of the primary school. The thesis is devided into 4 chapters. The first three chapters are thoretical, the fourth chapter is practical. The first chapter clarifies definitions and mental disability questions, autistic spectrum disorders and combined disability. Furthermore the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta