Nikola Fečaninová

Diplomová práce

Aplication of financial engineering instruments in urban policy of the Czech Republic

Uplatnění nástrojů finančního inženýrství v urbánní politice ČR
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou nástrojů finančního inženýrství se zaměřením na jejich využívání v urbánní politice ČR. První část práce se soustředí na teoretická východiska z teorie veřejných výdajových programů a urbánní dimenze a nalézá důvody k využití návratných nástrojů v urbánní politice na evropské úrovni doprovázející začátky iniciativy JESSICA. Pro pochopení složitého finančního …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of financial engineering instruments focusing on their utilization in the urban policy of the Czech Republic. The first part concentrates on theoretical background steaming from the concept of public expenditure programmes and urban dimension. It tries to find the reasons to use revolving instruments in urban policy on the EU level accompanying the beginnings …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Martin Pělucha
  • Oponent: Jana Kouřilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74175