Theses 

Translation Quality in Non-literary Translation into the Second Language – Bc. Michaela Chlebdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Chlebdová

Diplomová práce

Translation Quality in Non-literary Translation into the Second Language

Translation Quality in Non-literary Translation into the Second Language

Anotace: Práce se zabývá kvalitou neliterárního překladu do nemateřského jazyka. Předmětem rozboru je 44 krátkých neliterárních textů přeložených jak rodilými, tak nerodilými mluvčími anglického jazyka. Součástí výzkumu je sestavení typologického modelu chyb, následná kategorizace chyb opravených v překladech korektory a identifikace chyb plynoucích ze směru překladu.

Abstract: The thesis focuses on translation quality of non-literary translations into the second language. The analysis compares the quality of 44 short non-literary texts translated by both native-and non-native speakers of English. The analysis includes a formulation of a classification model of errors, subsequent classification of the errors corrected in the translated texts by reviewers, and identification of the errors resulting from the directionality of translation.

Keywords: neliterární překlad, kvalita překladu, typologie chyb, kvalitativní chyby, kvantitativní chyby, překlad do nemateřského jazyka, hodnocení kvality překladu, non-literary translation, translation quality, L2 translation, error typology, qualitative errors, quantitative errors, translation quality assessment

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Seibertová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:52, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz