Bc. Veronika Hájková

Bakalářská práce

Solow-Swanův model růstu

Solow-Swan growth model
Anotace:
Tato práce se zabývá Solow-Swanovým modelem růstu a jeho analýzou. Obsah práce je rozčleněn do tří částí. V první části jsou uvedeny potřebné matematické pojmy a postupy, především z oblasti matematického modelování a diferenciálních rovnic. Druhá část se pak zabývá popisem předpokladů modelu a jeho produkční funkce. Poslední část představuje jádro této práce a věnuje se popisu dynamiky modelu. Je …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with the Solow-Swan growth model and its analysis. The content of the thesis is divided into three parts. The first part includes description of necessary mathematical terms and procedures, in particular mathematical modelling and differential equations. The second part describes assumptions concerning the model and its production function. The last part represents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie