Bc. Daniela Celuchová

Diplomová práce

Medzinárodné finančné inštitúcie a svetová finančná kríza

Inetrnational Financial Institutions and World Financial Crisis
Abstract:
The theme of this thesis is the „International financial institutions and world financial crisis“. The main objective of this work is to evaluate the role and importance of international financial institutions in the context of the global financial crisis. We also review the operation of international financial institutions in the pre-crisis period and the crisis period. The first chapter is devoted …více
Abstract:
Témou tejto diplomovej práce je „Medzinárodné finančné inštitúcie a svetová finančná kríza“. Hlavným cieľom práce je zhodnotiť postavenie a význam medzinárodných finančných inštitúcií v kontexte svetovej finančnej krízy. Taktiež prehodnotiť pôsobenie medzinárodných finančných inštitúcií v predkrízovom období a počas krízy. Prvá kapitola sa venuje teoretickým poznatkom ako spôsobu vniknutia do tejto …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.
  • Oponent: Ing. Radoslav Bajus, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance