Theses 

Európska centrálna banka; minulosť a budúcnosť – Bc. Tatiana Bašternáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Tatiana Bašternáková

Diplomová práce

Európska centrálna banka; minulosť a budúcnosť

European Central Bank; its background and future

Abstract: The European Central Bank is an institution which was established in 1998 and its importance was confirmed during the outbreak and deepening global financial crisis. The European Central Bank adjusted to its monetary policy, the current situation in the financial markets, sought to be regulated in a spirit of recovery, maintaining liquidity and stimulate economic growth. Union Bank as the highest form of integration in itself the law in relation to the remains and the impact of the global financial crisis combines three important pillars, namely: single supervisory mechanism (SSM) - supervising about 130 major European banks, which represent 85% of the EU banking sector, unified mechanism for crisis management (SRM) and deposit insurance. These pillars should help in the event of future crises as far as possible eliminate the adverse impact of the crisis.

Abstract: Európska centrálna banka je inštitúciou, ktorá vznikla v roku 1998 a jej význam sa potvrdil počas vypuknutia a prehlbovania globálnej finančnej krízy. Európska centrálna banka prispôsobovala svoju menovú politiku aktuálnej situácii na finančných trhoch, snažila sa ich regulovať v duchu ozdravenia, udržania likvidity a podpory ekonomického rastu. Banková únia ako najvyššia forma integrácie v sebe aj práve v súvislosti s pozostatkami a dopadmi globálnej finančnej krízy kombinuje tri dôležité piliere, a to: jednotný mechanizmus dohľadu (SSM) – dohľad nad asi 130 najväčšími európskymi bankami, ktoré predstavujú 85 % bankového sektora EÚ, jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM) a poistenie vkladov. Tieto piliere by mali napomôcť v prípade budúcich kríz v čo najväčšej miere eliminovať nepriaznivé dopady kríz.

Klíčová slova: centrálna banka, menová politika, Európska centrálna banka, globálna finančná kríza, banková únia

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:48, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz