Mgr. Karolína Novotná

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity a jejich význam v životě programátorů

Leisure Time Activities and Their Impact on Computer Programmers Life
Anotace:
Bakalářská práce zjišťuje volnočasové aktivity programátorů a navrhuje doporučení k odstranění jejich slabých stránek. Teoretická část charakterizuje volný čas a jeho současnou problematiku, sedavý způsob života, stres, obezitu, také sportovní aktivitu a správný životní styl. Empirická část obsahuje výzkumné šetření, které bylo provedeno krátkou výzkumnou sondou. Z dosažených výsledků vyvozujeme závěry …více
Abstract:
Thesis examines the leisure activity programmers and proposes recommendations to eliminate its weaknesses. The theoretical part is leisure time and its current issues, sedentary lifestyle, stress, obesity, also sports activity and correct lifestyle. Empirical section contains research investigation that was conducted a short research probe. The conclusions from the results achieved, and we recommend …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Lucie Brůžková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu