Bc. Petra Němcová

Bachelor's thesis

Psychologické faktory ovlivňující úspěšnost inzerce při výběru kandidátů

Psychological factors affecting the effectiveness of recruitment advertisement
Anotácia:
Cílem této práce bylo ověřit vztah mezi vybranými psychologickými faktory a úspěšností inzerce v rámci výběrového řízení. Úspěšnost inzerce byla definována počtem reagujících uchazečů a splněním objektivně posouditelných požadavků uvedených v inzerátu pracovní pozice. Zkoumán byl vliv pořadí informací týkajících se požadavků a benefitů, který byl vysvětlený efektem prvního dojmu a efektem novosti, …viac
Abstract:
The aim of this study was to examine the relationship between the selected psychological factors and the effectiveness of the job advertisements during the recruitment process. The effective advertisement was defined by the number of responding candidates and the fulfillment of objectively assessable requirements stated in the job advertisement. I investigated the effect of the order of information …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Leugnerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Psychology / Psychology