Mgr. et Mgr. Richard Rozum

Rigorózní práce

Profesionální fotbal z pohledu pracovního práva

Professional Football from a Perspective of Labour law
Anotace:
Cílem rigorózní práce je zmapovat prostředí profesionálního sportu a převážně fotbalu a zhodnotit, jestli na jednotlivé profese spojené s fotbalem nahlížet jako na zaměstnance nebo na podnikatele. Úvodní část práce je nejprve věnována pracovnímu právu včetně závislé práce a následně již dochází ke zmapování sportovního práva v českém právním prostředí se zaměřením na profesionální sportovce. Hlavní …více
Abstract:
The aim of the thesis is to map the environment of professional sport, especially football, and to evaluate if the individual professions should be considered as employees or self-employed persons. The first part of the thesis is dedicated to labour law including dependent work and subsequently it follows to the mapping of sports law in the Czech legal environment with a focus on professional sportsmen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 3. 2016
  • Oponent: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta