Bc. Martina PÁNOVÁ

Diplomová práce

Robotic journalism a jeho vliv na produkci zpráv

Robotic journalism and its influence of the production of news
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vysvětlení a popsání principu robotic journalism. Robotic journalism lze definovat jako technologii, která pomocí speciálních algoritmů generuje žur-nalistické texty. Práce se pokusí artikulovat příčiny rozvoje robotic journalism, ty budeme sledovat ve dvou propojených rovinách, technologické a socio-ekonomické. Hlavní část práce bude věnována popisu fungování a možných …více
Abstract:
The thesis is focused on explaining and describing the principle of robotic journalism. Robo-tic journalism can be defined as a technology using a special algorithm which enables to ge-nerate news. The thesis will attempt to articulate the reasons for the development of robotic journalism, especially technological and socio-economic causes. The main part will be de-voted to describing the operation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2016
Zveřejnit od: 23. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Polách, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÁNOVÁ, Martina. Robotic journalism a jeho vliv na produkci zpráv. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 6. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Česká filologie

Práce na příbuzné téma