Viktor Nekvapil

Disertační práce

Automation of Descriptive Data Mining: The Use of External Data in the Evaluation Phase

Automatizace deskriptivního data miningu: využití externích dat v evaluační fázi
Anotace:
Data mining se už řadí k vyspělým metodám práce s daty. Existuje velké množství algoritmů, které pronikají stále víc do podnikových procesů. Co se týče deskriptivního data miningu, jeho přínos pro podnik je špatně měřitelný, ale často se jedná o první nezbytný krok pro prediktivní data mining. Odtud se odvíjí snaha deskriptivní data mining automatizovat a takto zredukovat náklady, které jsou před manažery …více
Abstract:
Data mining has reached a mature state. There is a plethora of algorithms available, used more and more in everyday business. As far as the descriptive data mining is concerned, its assets are not clear but it often represents a necessary first step in the predictive task. Therefore, there is a distinct requirement to automate the descriptive task and thus reduce costs which are not easily justifiable …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Rauch
  • Oponent: Tomáš Kliegr, Jiří Kléma, Lubomír Popelínský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75753