Bc. Daniela Kajanová

Bakalářská práce

Vplyv nebankových inštitúcií na finančný trh

The Influence of Non-Bank Institutions on Financial Market
Abstract:
The aim of this bachelor's work is to characterise the financial market, its current state and the possibilities of trading financial means. This field is very important for a country's economy because it ensures that financial means are moved from commercial subjects which have capital surplus to subjects which need to finance their deficit. The introductory part of the bachelor's work deals with …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je charakterizovať finančný trh, jeho súčasný stav a možnosti obchodovania s finančnými prostriedkami. Je to oblasť, ktorá je pre ekonomiku štátu veľmi dôležitá, pretože zabezpečuje pohyb finančných prostriedkov od subjektov, ktoré majú zvyšný kapitál k subjektom, ktoré potrebujú financovať svoj deficit. Úvodná časť bakalárskej práce sa zaoberá finančným trhom, jeho definíciou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK