Ing. Arsen Astezhev

Master's thesis

New Evaluation Methods of Digital Assets for Modern Investors

New Evaluation Methods of Digital Assets for Modern Investors
Abstract:
Závěrečná práce magisterského studijního programu se zabývá problematikou oceňování digitálních společností. Digitální společnosti jsou ty firmy, jejichž aktiva generující hodnotu tvoří převážně nehmotná aktiva. Na rozdíl od tradičních nebo průmyslových firem, jejichž hlavními hodnotovými hnacími silami jsou tvrdá aktiva, se digitální společnosti spoléhají převážně na uživatelský obchodní model, který …more
Abstract:
The final thesis of master’s study program addresses the problems in the valuation of digital companies. Digital companies are those firms whose value-generating assets largely consist of intangible assets. Unlike traditional or industrial firms whose main value drivers are hard assets, digital companies rely largely on a user-based business model, which requires large investments in servicing existing …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Reader: DBA Oldřich Dutý, MSc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní