Bc. Lenka Havlíčková

Diplomová práce

Vnitropodnikové účetní směrnice ve společnosti účtující dle standardů US GAAP

Internal accounting directives in a company keeping accounting according to US GAAP standards
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vnitropodnikové účetní směrnice splňující požadavky českých účetních předpisů a US GAAP v konkrétní společnosti. Nejprve je proveden literární přehled k danému tématu. Následně jsou stanoveny požadavky na jednotlivé vnitropodnikové účetní směrnice dle provedené literární rešerše. Poté je provedena analýza a deskripce oblastí, které by měly být upraveny vnitropodnikovými …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on internal accounting directives in a specific company. These directives meet the requirements of Czech accounting regulations and US GAAP. First, a literary overview of the topic is performed. Subsequently, the requirements for individual internal accounting directives are set according to the literature search. Then the analysis and description of the areas that should …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta