Bc. Darek Haumer

Diplomová práce

Inovace organizační struktury podniku

Innovation of the organizational structure of a company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá inovací organizační struktury na základě analýzy stávajícího stavu. Tvorba nebo změna organizační struktury je jednou z nejdůležitějších činností v podniku a jejím výsledkem mají být dobré pracovní podmínky pro zaměstnance. Organizační struktura představuje kostru organizace, v které se uskutečňují různé činnosti včetně řízení a pokud je vytvořena nesprávně, může docházet …více
Abstract:
The thesis deals with innovation, organizational structure based on an analysis of the current state. Creating or changing organizational structure is one of the most important activities in the company and its outcome should be good working conditions for employees. Organizational structure is the skeleton of the organization are carried out various activities including management and if it is created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Ludmila Hromková, CSc.
  • Oponent: Ing. Lubomír Šopík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management