Natálie LIHUNOVÁ

Bakalářská práce

Malá zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu

Small equipment for energy use of mixed municipal waste
Anotace:
Předkládána bakalářská práce je zaměřena na energetické využívání komunálního odpadu v Evropě a České republice, hierarchie nakládání s odpady, technologický proces zařízení na energetické využivání komunálního odpadu. Rozdíly mezi zařízením na energetické využití odpadu s malou a velkou kapacitou.
Abstract:
Submitted bachelor work is focused on the energy using of municipal waste in Czech republic and European Union. In this bachelor work is mentioned hierarchy of loading with waste, technologic proces of municipal waste incineration plants. Differences between municipal waste incineration plants with small and big capacity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eduard Ščerba, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIHUNOVÁ, Natálie. Malá zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/