Kateřina Derflová

Bakalářská práce

Brand management značky DERMACOL na českém trhu

Brand management of the brand Dermacol on the Czech market
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na výzkum znalosti značky Dermacol na českém trhu.Cílem mé práce je shrnout hlavní poznatky z brand managementu a aplikovat je při zpracování návrhu řízení kosmetické značky Dermacol. K tomu využiji metody případové studie. Vstupní data byla získána primárně na základě dotazníkového šetření.
Abstract:
The focus of the bachelor thesis is to find out brand knowledge of the brand Dermacol through marketing research on the Czech market.The objective is to summarize the main findings from brand management and to apply them for designing the management of the cosmetic brand Dermacol.The enter data for this thesis were primary acquired from questionnaire investigation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Přemysl Průša
  • Oponent: Alexandr Asmalovskij

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72605