Bc. Radek Korčák, DiS.

Diplomová práce

Interpretační aspekty repertoáru absolventského koncertu

Interpretative Aspects of Graduation Concert Repertoire
Anotace:
Diplomová práce s názvem Interpretační aspekty repertoáru absolventského koncertu přináší reflexi základních pojmů metodiky výuky zpěvu a popis procesu studia repertoáru magisterského absolventského koncertu, který se konal dne 13. dubna 2016 v Barokním sále Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně. Součástí textu je interpretační analýza dvou repertoárových čísel: W. A. Mozart – Così fan tutte …více
Abstract:
Master's thesis named Interpretative Aspects of Graduation Concert Repertoire brings a reflection of the basic concepts of methodology of singing education and a description of the studying process of the repertoire of Master's graduation concert which was held on 13 April 2016 in the Baroque Hall of the Governor's Palace of the Moravian Gallery in Brno. The part of the text is interpretive analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vladimír Richter
  • Oponent: MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta