Tomáš Pivoňka

Disertační práce

Determinanty běžného účtu platební bilance: analýza zemí V4

Current account determinants: V4 countries analysis
Anotace:
Běžný účet platební bilance je jedním ze stěžejních ukazatelů zaznamenávajících externí stabilitu ekonomiky. Na vzorku 5 zemí je provedena ekonometrická analýza testující vztahy vybraných proměnných s větším důrazem na reálný efektivní kurz jako proxy proměnnou obchodovatelných cen a úrokové míry. Konkrétně se jedná o země Visegradského uskupení (V4) spolu s Rakouskem. Rakousko je přidáno jako reprezentant …více
Abstract:
Current account as a part of the balance of payments is a very important index which can carry the information about the external stability of the economy. Presented econometrical analysis applied on a 5 countries sample, namely Visegrad group (V4) and Austria, shows results of tested relationship between chosen variables and current account. The greatest emphasis is placed on the impact of real effective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2018
  • Vedoucí: Vít Pošta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75069

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomické teorie / Ekonomie

Práce na příbuzné téma