Bc. Kateřina JUCHELKOVÁ

Diplomová práce

Jak se žije dětem s velmi nízkou porodní hmotností po dvou letech života

How is life of children with very low birth weight after two years of life
Anotace:
Cíl: Díky nepřetržitému rozvoji medicíny, pokroku v oblasti umělého oplodnění, vzrůstajícímu počtu těhotných žen ve vyšším věku a díky současnému hektickému životnímu stylu celosvětově roste počet dětí narozených předčasně. To představuje velmi rozsáhlou, celospolečenskou a finanční problematiku. Cílem práce bylo zjistit, jak se vyvíjejí děti s velmi nízkou porodní hmotností po dvou letech života a …více
Abstract:
Aim: Due to the continuous development of medicine, progress in the field of artificial insemination, the growing number of pregnant women in the older age, and due to the hectic lifestyle, number of children born prematurely is growing worldwide. This is a very comprehensive, community-wide, and financial issues. The aim of this work was to determine how children with very low birth do weight grow …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Angelika Remová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JUCHELKOVÁ, Kateřina. Jak se žije dětem s velmi nízkou porodní hmotností po dvou letech života. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Komunitní péče v porodní asistenci