Lari Shanlang Tiewsoh

Disertační práce

Some Questions of the Indian Energy Policy Planning

Some Questions of the Indian Energy Policy Planning
Anotace:
Indie patří k největším rozvojovým zemím světa. Je druhým největším státem s ohledem na velikost populace. Se stálým růstem ekonomiky okolo 8 % ročně a s pravidelným nárůstem populace také dochází k růstu energetické spotřeby. Energetické zdroje Indie jsou různé – od levnějšího domácího uhlí až po dražší výrobu z obnovitelných zdrojů. Indické spotřebě energie domunují fosilní paliva, zejména uhlí a …více
Abstract:
India is one of the fastest and biggest developing country in the world. It is the 7th largest economy and has the 2nd largest population in the world. With the economy growing at around 8% annually and the population increasing at a steady pace, the demand for energy would increase. Energy sources range from cheap coal sources to more expensive renewable sources of energy. The country’s total energy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedoucí: Jakub Jirásek
  • Oponent: Pavel Kavina, Jiří Pešek, Günter Tiess

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geologické inženýrství / Geologické inženýrství