Mgr. Lucie Pavelková

Bakalářská práce

Sociální a emocionální izolace žen žijících v zástavbě satelitního typu

Social and emotional isolation of women living in the construction of satellite type
Anotace:
Bakalářská práce s tématem sociální a emocionální izolace žen se věnuje výskytu těchto sociálně patologických jevů ve specifickém sociální prostředí, kterým je sídelní zástavba satelitního typu. Hlavním výzkumným záměrem je vliv změn životního způsobu včetně akceptace nově získaných sociálních rolí na prožívání žen. V teoretické části se zaměřuji na východiska tohoto jevu, která zahrnují pojmy sociální …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the social and emotional isolation of women dedicated to the socio-pathological phenomenons in a specific social environment, which is a residential area of satellite type. The main research aim is the impact against the lifestyle of the new acepuired social roles. The theoretical part focused on the background of this phenomenon, which includes concepts of social interaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Nováčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta