Lukáš Derján

Diplomová práce

Paralelní zpracování dat a možnosti datové analytiky v rámci Big Data

Parallel Data Processing and the Possibilities of Data Analytics within the Big Data Concept
Anotace:
V rámci diplomové práce je analyzována práce s velkoobjemovými a nestrukturovanými daty, neboli Big Data. Čtenáři je objasněna architektura Big Data orientovaného řešení a její srovnání s tradiční architekturou Business Intelligence. Právě tradiční Business Intelligence nástroje a řešení stále nejsou technologicky připraveny pro zpracování Big Data, což dalo za vznik jak novým přístupům v paralelním …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on analysing the way of working and processing the high-volume unstructured datasets, called Big Data. Reader will find out more about the architecture of Big Data-oriented solutions and its comparison with the traditional architecture of Business Intelligence solutions (BI). Now traditional Business Intelligence tools and solutions are still not technologically ready for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Milena Tvrdíková
  • Oponent: Daniel Dragolov

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava