Michal Bukáček

Bakalářská práce

Statistická analýza a vícerozměrné metody v MS Excel

Statistical analysis and multidimensional methods in MS Excel
Anotace:
Výstupem této práce je aplikace v MS Excel, která umožňuje zpracování vybraných statistických testů, které se objevují v předmětech statistické metody 1 a statistické metody 2 na VŠE v Praze tak, aby byl vidět postup výpočtu všech úloh a dokáže sám navrhnout vhodný test pro dané zadání. Touto aplikací je soubor Stat_pomocnik.xlsm. Aplikace umožňuje řešení úloh pomocí vybraných testů a metod jednorozměrné …více
Abstract:
The outcome of this thesis is a MS Excel application which enables us to process certain statistical tests which can be found in courses Statistical methods 1 and Statistical methods 2 at Prague University of Economics and Business in a way so that the progress of each problem can be seen and also the application can suggest suitable test for any variety of instructions. This application is called …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: Tomáš Löster
  • Oponent: Diana Bílková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83519