Richard Neoral

Bakalářská práce

Regresní analýza s využitím softwaru MS Excel Popsat a ukázat možnosti softwaru MS Excel při výpočtu regresní analýzy. Dále vytvořit praktické příklady na využití různých typů regresních funkcí (lineární, mocninná, exponenciální atd.).

Regression Analysis with MS Excel
Anotace:
Práce popisuje funkce, které pomáhají provádět regresní analýzu v tabulkovém procesoru Mircrosoft Excel. Navrhuje jak postupovat při lineární a nelineární regresi. A pokud známe více proměnných, poradí nám jakých funkcí využít při výběru vhodných nezávisle proměnných pro naši analyzovanou závislou proměnnou. Veškeré příklady byly, provedeny s ekonomickými daty.
Abstract:
The thesis describes the features which help to do regression analysis in spreadsheet Microsoft Excel. It suggests how to proceed linear and nonlinear regression. And if we know several variables it advice what features to use to select appropriate independent variables for our analyzed dependent variable. All examples was done with economic data.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Zapletal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Neoral, Richard. Regresní analýza s využitím softwaru MS Excel Popsat a ukázat možnosti softwaru MS Excel při výpočtu regresní analýzy. Dále vytvořit praktické příklady na využití různých typů regresních funkcí (lineární, mocninná, exponenciální atd.).. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku