Veronika Nováková

Bakalářská práce

Prožívání partnerské žárlivosti u mladých žen: Souvislost s hodnocením blízkosti vztahu, důvěrou v partnera, sebehodnocením ženy a délkou vztahu

Experience of partner jealousy among young women: An association to the closeness of relationship, trust in partner, women’s self-esteem and length of relationship
Anotace:
Tato práce se zabývala souvislostmi partnerské žárlivosti s hodnocením míry blízkosti vztahu, partnerskou důvěrou, sebehodnocením ženy a délkou vztahu. Na základě teorie multidimenzionální žárlivosti byla žárlivost rozdělena do třech dimenzí – kognitivní, emocionální a behaviorální. Prvním cílem výzkumu bylo nalézt souvislosti mezi jednotlivými dimenzemi žárlivosti a zmíněnými proměnnými. Druhým cílem …více
Abstract:
The current study dealt with the associations between partner jealousy, closeness of relationship, dyadic trust, women’s self-esteem and length of relationship. Based on theory of multidimensional jealousy, it was divided into three dimensions – cognitive, emotional a behavioral. The main aim of this study was to identify and describe connections between the different dimensions of jealousy and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Gottfried

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.