Bc. Yuting Peng

Bakalářská práce

Analysis of the Development of Mortgage Loans within People's Republic of China

Analysis of the Development of Mortgage Loans within People's Republic of China
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat důležité problémy, s nimiž se potýkají hypoteční úvěry na bydlení v Číně, a zkoumat, jak předcházet podvodům a trestným činům z hypotečních úvěrů v Číně a řídit se z právního a politického hlediska. Stejně jako prognóza a analýza vyhlídky na hypoteční hypotéku v Číně je poskytována. V teoretické části je uvedena historie rozvojových hypotečních úvěrů v Číně …více
Abstract:
The aim of this Bachelor Thesis is to analyse important issues faced by China’s housing mortgage loans and examine how to prevent and govern the fraud and crime of mortgage loans in China through a legal and political perspective. As well as forecasting and analysing the prospects of China's mortgage securitization is provided. In the theoretical part, history of development mortgage loans in China …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration