Theses 

Analysis of the Development of Mortgage Loans within People's Republic of China – Bc. Yuting Peng

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration

Bc. Yuting Peng

Bakalářská práce

Analysis of the Development of Mortgage Loans within People's Republic of China

Analysis of the Development of Mortgage Loans within People's Republic of China

Anotace: Cílem této bakalářské práce je analyzovat důležité problémy, s nimiž se potýkají hypoteční úvěry na bydlení v Číně, a zkoumat, jak předcházet podvodům a trestným činům z hypotečních úvěrů v Číně a řídit se z právního a politického hlediska. Stejně jako prognóza a analýza vyhlídky na hypoteční hypotéku v Číně je poskytována. V teoretické části je uvedena historie rozvojových hypotečních úvěrů v Číně a je uvedena současná situace hypotečních úvěrů Číny, zejména různých typů, úrovní, zúčastněných organizací a lidí z hypotečních úvěrů Číny.

Abstract: The aim of this Bachelor Thesis is to analyse important issues faced by China’s housing mortgage loans and examine how to prevent and govern the fraud and crime of mortgage loans in China through a legal and political perspective. As well as forecasting and analysing the prospects of China's mortgage securitization is provided. In the theoretical part, history of development mortgage loans in China is introduced and the current situation of China's mortgage loans, especially different types, levels, participating organizations, and people of China's mortgage loans is indicated.

Keywords: Hypoteční úvěr, úroková sazba, firemní hypoteční úvěry, úvěrové riziko, hypoteční trh,mortgage loan, interest rate, corporate mortgage loans, credit risk, mortgage market

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 15:54, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz