Bc. Yuting Peng

Bachelor's thesis

Analysis of the Development of Mortgage Loans within People's Republic of China

Analysis of the Development of Mortgage Loans within People's Republic of China
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat důležité problémy, s nimiž se potýkají hypoteční úvěry na bydlení v Číně, a zkoumat, jak předcházet podvodům a trestným činům z hypotečních úvěrů v Číně a řídit se z právního a politického hlediska. Stejně jako prognóza a analýza vyhlídky na hypoteční hypotéku v Číně je poskytována. V teoretické části je uvedena historie rozvojových hypotečních úvěrů v Číně …more
Abstract:
The aim of this Bachelor Thesis is to analyse important issues faced by China’s housing mortgage loans and examine how to prevent and govern the fraud and crime of mortgage loans in China through a legal and political perspective. As well as forecasting and analysing the prospects of China's mortgage securitization is provided. In the theoretical part, history of development mortgage loans in China …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration