Bc. Yuting Peng

Bachelor's thesis

Analysis of the Development of Mortgage Loans within People's Republic of China

Analysis of the Development of Mortgage Loans within People's Republic of China
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat důležité problémy, s nimiž se potýkají hypoteční úvěry na bydlení v Číně, a zkoumat, jak předcházet podvodům a trestným činům z hypotečních úvěrů v Číně a řídit se z právního a politického hlediska. Stejně jako prognóza a analýza vyhlídky na hypoteční hypotéku v Číně je poskytována. V teoretické části je uvedena historie rozvojových hypotečních úvěrů v Číně …viac
Abstract:
The aim of this Bachelor Thesis is to analyse important issues faced by China’s housing mortgage loans and examine how to prevent and govern the fraud and crime of mortgage loans in China through a legal and political perspective. As well as forecasting and analysing the prospects of China's mortgage securitization is provided. In the theoretical part, history of development mortgage loans in China …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration