Kirill Mikhaylov

Bachelor's thesis

Germany in global trade and investment

Německo v mezinárodním obchodě a investicích
Abstract:
Tato práce hodnotí současnou pozici Německa z hlediska mezinárodního obchodu a investic. Důležitost tohoto tématu lze objasnit neustále rostoucím významem Německa ve světové ekonomice v podmínkách probíhající globalizace a internacionalizace, kdy jsou všechny země vzájemně propojeny. Je nesmírně důležité analyzovat to, co činí z Německa jednu z vedoucích a nejvíce ovlivňujících ekonomik ve světě, a …more
Abstract:
This thesis evaluates current position of Germany in International Trade and Investments. Relevance of this topic can be explained by continuously growing importance of Germany in World Economy in the conditions of ongoing globalization and internationalization, when all countries are interconnected. It appears extremely crucial to analyze what makes Germany one of the leading and influencing economies …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2018
  • Supervisor: Ludmila Štěrbová
  • Reader: Jaroslav Halík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73053