Radim Musich

Bakalářská práce

Působení rozdílných systémů pobídek na přímé zahraniční investice v Rakousku a Nizozemsku

Impact of Different Systems of Incentives for Foreign Direct Investment in Austria and the Netherlands
Anotace:
Bakalářská práce je zpracována na téma působení rozdílných systémů pobídek na přímé zahraniční investice v Rakousku a Nizozemsku. Předmětem práce je zkoumání pobídek přímých zahraničních investic a dopadu na platební bilanci. Teoretická část popisuje nejdříve přímé zahraniční investice, dále jejich pobídky a platební bilanci. Praktická část porovnává rozdíly v rozložení přímých zahraničních investic …více
Abstract:
The bachelor thesis elaborates on the topic of the effect of different systems of foreign direct investment incentives in Austria and in the Netherlands. The purpose of the work is to look into systems of incentives for foreign direct investments and their impact on the balance of payments. The theoretical part describes foreign direct investments first, then incentives and balance of payments. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Musich, Radim. Působení rozdílných systémů pobídek na přímé zahraniční investice v Rakousku a Nizozemsku. Liberec, 2021. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta