Bc. Jana Ljapinová

Diplomová práce

Patologický jev - Alkohol u řidičů motorových vozidel a sociální marketing

Pathologic phenomenom - Consumption of alcohol of motor vehicle drivers and social marketing
Anotace:
Téma této práce je Patologický jev – alkohol u řidičů motorových vozidel a sociální marketing. Zabývá se problematikou vybraných patologických jevů, dále především alkoholem v souvislosti s dopravní situací v České republice v letech 2007-2014. V práci je provedena analýza nehodovosti pod vlivem alkoholu v jednotlivých měsících sledovaného období i krajích ČR. Také jsou zde rozebrány kampaně sociálního …více
Abstract:
The topic of this work is a pathological phenomenon - alcohol among drivers of motor vehicles and social marketing. It deals with issues of selected pathological phenomena , more particularly alcohol in connection with the traffic situation in the Czech Republic in the years 2007-2014 . The work is an analysis of accidents under the influence of alcohol in individual months of the reference period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní