Bc. Markéta Glosová

Diplomová práce

Kulturně vzdělávací programy pro ZŠ v Brně. Porovnání preferencí základních škol a aktuální nabídky kulturních institucí

Cultural and Educational Programmes for Primary Schools in Brno. Comparison of Primary Schools Preferences and Currect Offer of Cultural Institutions
Anotace:
Diplomová práce „Kulturně vzdělávací programy pro ZŠ v Brně: porovnání preferencí základních škol a nabídky kulturních institucí“ se věnuje problematice spolupráce kulturních organizací a pedagogů na základních školách se zaměřením na humanitní předměty. Práce reflektuje aktuální nabídku edukačních programů vybraných institucí pro ZŠ a prostřednictvím orientačního výzkumu také potřeby a preference …více
Abstract:
Diploma thesis "Cultural and Educational Programs for Primary Schools in Brno: Comparison of Preferred Primary Schools and Cultural Institutions" deals with the cooperation of Cultural Organizations and Teachers at Primary school. The thesis reflects the current offer of educational programs of selected Institutions for Primary schools and also the needs and preferences of Teachers through an orientation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martina Želazková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta