Bc. Hana Ulrychová

Diplomová práce

Vliv rozložení příjmu energie během dne na antropometrické parametry člověka

Effect of distribution of energy during the day on human anthropometric parameters
Anotace:
Diplomová práce byla zaměřena na hodnocení vztahu mezi rozložením příjmu energie během dne a antropometrickými parametry člověka (především procenta tělesného tuku, hodnota BMI a poměr pas/boky) v populaci dospělých osob. Sledovaný soubor obsahoval 87 jedinců (BMI 25-58,1), z toho 44 mužů a 43 žen, ve věku 23-72 let. Základní metody použité v rámci této práce byly: antropometrické měření s použitím …více
Abstract:
The thesis was focused on the evaluation of the relationship between the distribution of energy intake during a day and human anthropometric parameters (primarily the percentage of body fat, BMI and waist/ hip ratio) in the adult population. Where 87 individuals (BMI 25-58,1), of which 44 men and 43 women, aged 23-72 years, were incorporated in the monitored set. The basic methods used in this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista

Práce na příbuzné téma