Bc. Petr Plevák

Diplomová práce

Výskyt antibiotické rezistence u bakteriálních kmenů izolovaných z výkalů selat po odstavu

Incidence of Antibiotic Resistance in Bacterial Strains Isolated from Faeces of Weaned Piglets
Anotace:
Největší ekonomické ztráty chovatelům způsobují u odstavených selat bakteriální infekční onemocnění. Nasazením antimikrobiálních látek se daří infekce potlačit a v nižší koncentraci působí některé antimikrobiální látky také jako stimulátory růstu, čehož bylo, a v některých zemích stále je, využíváno. Se zvýšeným výskytem rezistentních bakteriálních kmenů, a to i v humánní medicíně, se začalo používání …více
Abstract:
The most significant economic losses in breeding of weaned piglets cause bacterial infectious diseases. The antimicrobial agents are used to combat and control infections. Moreover, antibiotics are still utilized as growth promoters at lower concentrations in some countries. With the increasing incidence of resistant bacterial strains, including human medicine, the use of antibiotics has been limited …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zootechnika / Živočišné biotechnologie