Michaela WENDLIGOVÁ

Diplomová práce

Pěstounská péče v klasických českých pěstounských rodinách a pěstounská péče ve speciálních zařízeních pro pěstounskou péči - velké pěstounské rodiny. Porovnání obou forem.

Fostering in Classical Czech Foster Families and Fostering in Special Institutions for Foster Care-Big Foster Families. A Collation of These Two Forms.
Anotace:
Práce je sondou do obrazu náhradní rodinné péče v České republice se zaměřením na pěstounskou péči. V teoretické části popisuje obraz náhradní péče o děti, které se ocitají mimo vlastní rodinu, zabývá se vitálními potřebami dětí a psychickou deprivací. Nahlíží do situace matek, které se vzdávají svého dítěte a do některých aspektů sociální práce v této oblasti. Praktická část je kvalitativním výzkumem …více
Abstract:
The thesis is a probe into the picture of alternative family care in the Czech Republic, oriented to the foster care. In the theoretical part a description of alternatice foster care for children removed from their biological family is given. It is concerned with vital needs of such children and their psychical deprivation. It tries to show why mothers waive their child and shows some aspects of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2007
Zveřejnit od: 31. 7. 2007
Identifikátor: 9648

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 3. 9. 2007
 • Vedoucí: doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WENDLIGOVÁ, Michaela. Pěstounská péče v klasických českých pěstounských rodinách a pěstounská péče ve speciálních zařízeních pro pěstounskou péči - velké pěstounské rodiny. Porovnání obou forem.. Č. Bud., 2007. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 07. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 7. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ahhlpk ahhlpk/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.