Bc. Veronika KOČUROVÁ

Diplomová práce

Twain´s Tom Sawyer in Czech translations

Twain´s Tom Sawyer in Czech translations
Abstract:
The thesis deals with the comparison of two Czech translations of the Twain´s novel The Adventures of Tom Sawyer, namely the translations by František Gel and Jana Mertinová. The thesis tries to illustrate the main lexical differences between these translations and to characterize the translation methods of the two translators. On the theoretical background dealing with the development of translation …více
Abstract:
Práce se zabývá srovnáváním dvou českých překladů Twainova románu Dobrodružství Toma Sawyera, tedy srovnáním překladu Františka Gela a Jany Mertinové. Práce si klade za cíl přehledně ilustrovat hlavní lexikální rozdíly mezi těmito překlady a charakterizovat překladatelské postupy dvou zmíněných překladatelů. Na pozadí teoretického základu, který se věnuje vývoji překladu v českém prostředí, zastarávání …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011
Zveřejnit od: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOČUROVÁ, Veronika. Twain´s Tom Sawyer in Czech translations. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.