Bc. Sylva Škabrahová

Bakalářská práce

Komparace ekonomiky běhu na boso a v běžecké obuvi

Comparison of running economy on a barefoot in running shoes
Anotace:
ŠKABRAHOVÁ, Sylva, Komparace ekonomiky běhu na boso a v běžecké obuvi. Brno, 2015. 48 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. Bakalářská práce je zaměřena na komparaci ekonomiky běhu naboso a v běžeckých botách u výkonnostních běžců na středních tratích. Cílem bylo porovnat ekonomiku běhu při rychlostech běhu 14 km∙h-1 a 16 km∙h-1.
Abstract:
ŠKABRAHOVÁ, Sylva, Comparison of running economy on a barefoot in running shoes. Brno, 2015. 48 p. Bachelor thesis. Masaryk University, Fakulty of Sports Studies. This bachelor‘s thesis concentrates on comparison of the running economics of high performance runners on medium distances, running in shoes and barefoot. The aim was to compare running economics at speeds of 14 km∙h-1 and 16 km∙h-1.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Růžičková
  • Oponent: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií