Mgr. Bc. Adéla Bilová

Bakalářská práce

Mediální obraz veřejných akcí krajní pravice v Mladé Frontě Dnes a Právu v letech 2011-2014: komparativní obsahová analýza

Media representation of extreme-right public events in Mlada Fronta Dnes and Pravo in the period 2011-2014: a comparative content analysis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mediálního obrazu veřejných akcí krajní pravice ve dvou nejčtenějších seriózních denících s odlišnou hodnotovou orientací – levicovém Právu a pravicové Mladé frontě Dnes. Cílem této práce je popsat a porovnat editoriální strategie vybraných deníků a mediální obraz, který vytvářejí. Metodou obsahové analýzy budou zkoumány články vydané v Právu a Mladé frontě …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with media representation of the right-wing public events in two ideologically different newspapers – left-wing Pravo and right-wing Mlada fronta Dnes. The objective of this thesis is to describe and compare editorial strategies of the newspapers and media representation they create. The content analysis method is used to analyze articles published in Pravo and Mlada fronta …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií