Theses 

Mediální obraz veřejných akcí krajní pravice v Mladé Frontě Dnes a Právu v letech 2011-2014: komparativní obsahová analýza – Mgr. Bc. Adéla Bilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Bc. Adéla Bilová

Bakalářská práce

Mediální obraz veřejných akcí krajní pravice v Mladé Frontě Dnes a Právu v letech 2011-2014: komparativní obsahová analýza

Media representation of extreme-right public events in Mlada Fronta Dnes and Pravo in the period 2011-2014: a comparative content analysis

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mediálního obrazu veřejných akcí krajní pravice ve dvou nejčtenějších seriózních denících s odlišnou hodnotovou orientací – levicovém Právu a pravicové Mladé frontě Dnes. Cílem této práce je popsat a porovnat editoriální strategie vybraných deníků a mediální obraz, který vytvářejí. Metodou obsahové analýzy budou zkoumány články vydané v Právu a Mladé frontě dnes v letech 2011 až 2014. Práce zahrnuje teoretické koncepty nastolování agendy, zpravodajské hodnoty či rámování.

Abstract: This bachelor thesis deals with media representation of the right-wing public events in two ideologically different newspapers – left-wing Pravo and right-wing Mlada fronta Dnes. The objective of this thesis is to describe and compare editorial strategies of the newspapers and media representation they create. The content analysis method is used to analyze articles published in Pravo and Mlada fronta Dnes from 2011 to 2014. Thesis deals with concepts of agenda-setting, news values and framing.

Klíčová slova: mediální obraz, obsahová analýza, Mladá fronta Dnes, Právo, výzkumná práce, nastolování agendy, rámování, akce krajní pravice, media representation, content analysis, research, agenda-setting, framing, right-wing events

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:44, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz