Ing. Tamila Khodjaeva

Diplomová práce

Psychological and ethical Issues of child-focused advertising

Psychological and ethical Issues of child-focused advertising
Anotace:
V souladu s hlavním tématem diplomové práce se zaměří na psychologické a etické otázky dětské zaměřené na reklamu a to jak z teoretických a analytických hledisek, se kterými rozdělení práce na teoretickou a analytickou část bude odpovídat. V rámci teoretické části je současná situace dětské zaměřených reklamy budou mapovány a popsané následuje upřesnění významu, cílů a záměrů reklamy, stejně jako psychologické …více
Abstract:
In compliance with the main theme the diploma thesis will focus on psychological and ethical issues of child-focused advertising both from the theoretical and analytical points of view with which the division of the thesis into theoretical and analytical part will correspond. Within the theoretical part the current situation of child-focused advertising will be mapped and described followed by defining …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marie Koubová
  • Oponent: M.A. Ondřej Kotouč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication