Bc. Kristýna Tlustáková

Bakalářská práce

Aspekty kvality přátelství mezi hráči Massive Multiplayer Online Roleplaying Games

The Aspects of the Friendship Quality between Players of Massive Multiplayer Online Roleplaying Games
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje aspektům kvalit vztahů k přátelům v online hrách typu MMORPG. Ve vzorku 860 respondentů se jako aspekty ovlivňující kvalitu přátelství ukázaly věk hráče, doba, kterou hráč odehrál ve své gildě a frekvence odehraných hodin týdně. Přátelství mezi hráči může snížit riziko nadměrného hraní. Také byl zkoumán přenos přátelství mimo hru. Setkávání se spoluhráči ze hry offline …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the quality of friendships in MMORPG type on-line games. From the sample of 860 respondents the aspects which affected the quality of the friendships among players were age, the time the player spent in his guild and the frequency of hours played weekly. The friendship between players can reduce the danger of game addiction. Also it has been studied, the transfer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lukas Blinka, PhD.
  • Oponent: Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií