Budínská Budínská

Bakalářská práce

Pohlavní život v těhotenství

Sexual life in pregnancy
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou prožívání pohlavního života v průběhu těhotenství. Teoretická část práce představuje kompilaci základních poznatků, které přibližují témata jako těhotenství a sexualita. Cílem empirické části je zjistit, jak těhotenství ovlivňuje pohlavní život žen prostřednictvím kvantitativního šetření pomocí nestandardizovaného dotazníku. Tento výzkum zjistil, že se ženy …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of the experience of sexual life during pregnancy. The theoretical part of the thesis is a compilation of basic knowledge that introduces topics such as pregnancy and sexuality. The empirical part aims to find out how pregnancy affects women's sexual life through a quantitative investigation using a non-standardized questionnaire. This research found that women …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/bt0u3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra